Huishoudelijk reglement voor huurders van de blokhut Haverkampweg 150

1- Met uitzondering van de stamruimte, staat de hele blokhut ter beschikking van de huurder. D.w.z. dat er 2 lokalen beneden en 1 lokaal op de verdieping gebruikt kunnen worden. Boven mag echter absoluut niet geslapen worden i.v.m. de brandveiligheid. Omdat de wekelijkse opkomsten van onze eigen speltakken in de regel gewoon door gaan, moet het gebruik van de blokhut ten alle tijden in goed overleg met de vaste gebruikers (onze speltakken) plaatsvinden.
1a- Het slaaplokaal is voorzien van een dakvenster, deze kan s’nachts worden afgesloten met een velux rolgordijn.
Dit gordijn mag alleen s’nachts worden gesloten, en moet dus overdag worden geopend.
1b- Het is niet toegestaan om iets tijdelijk op te hangen aan de muur met tape, spijkers of punaises, dit om beschadiging aan de wanden te voorkomen, ook voetbal is binnen niet toegestaan. 
2- Er is geen vaste telefoon in de blokhut. De Brandweer eist dat er, bij gebruik van de blokhut, iemand met een functionerende mobiele telefoon aanwezig is.
3- Huurder zorgt zelf voor kook- en eetgerei, afwas- en schoonmaakmiddelen ( biologisch afbreekbaar), tenzij anders overeen gekomen. Er is een koffiezet apparaat en een waterkoker aanwezig. Huurder zorgt zelf voor vuilniszakken en Toiletpapier. Afval kan worden gestort in de beschikbaar staande container. Het is niet toegestaan om afval naast de container te deponeren, dit i.v.m eventueel ongedierte.
4- In de blokhut mag niet gerookt worden.
4a- Het gebruik van een frituurpan o.i.d. is in onze blokhut niet toegestaan i.v.m. brandpreventie
5- Het graven van geulen en gaten op het terrein en omliggende weilanden is niet toegestaan.Wees zuinig met bomen en struiken. Vuur stoken is verboden, Barbecueën is toegestaan en stoken in een vuurkorf kan eventueel op nader met elkaar af te spreken plaatsen. Brandhout dient door de huurder zelf te worden meegebracht.
6- De blokhut wordt schoon en schadevrij achtergelaten, dit ter beoordeling door de beheerder. Bedenk dat de reparatie van een ruit circa  €150,- kost. Sanitair en keuken moeten met sop gereinigd worden. Vloeren moeten minimaal veegschoon zijn. Niet of onvoldoende schoonmaak leidt tot het inhouden van de waarborgsom.
7- Ons afvalwater wordt afgevoerd naar een Septic-tank. De septic tank is goed bestand tegen de gebruikelijke (schoonmaak)middelen in het huishouden. De volgende middelen mogen echter absoluut niet gebruikt worden: bleekmiddelen, ontstoppingsmiddelen, sterk zure ontkalkingsmiddelen en basische middelen zoals soda. Wat mag er ook beslist niet in: olie (en smeerolie) en vetten, jus, braad- en bakvet. Dus voordat je gaat afwassen, eerst met een keukenrol de overmaat aan vet uit een pan halen en bij het afval deponeren! Natuurlijk ook niet door de gootsteen afvoeren: verf, oplosmiddelen, medicijnen, koelvloeistof en andere producten voor motorvoertuigen, fotochemicaliën en chemische bestrijdingsmiddelen.
8- Begin- en eindcontrole van het gehuurde door de beheerder vinden plaats in aanwezigheid van de huurder. Zo nodig worden de bevindingen in het huurcontract omschreven.
9- De verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei letsel, schade of diefstal in welke vorm dan ook, toegebracht door of aan eigendommen van mensen of artikelen welke in of om de blokhut vertoeven dan wel aanwezig zijn.
10- Tegenover onze blokhut ligt het gebouw van een honden dressuurvereniging. Het betreden van dit terrein kan (soms) gevaarlijk zijn.
11- Nabij de blokhut ligt een stukje bos, dat wij in bruikleen van de Gemeente Enschede hebben. De beheerder zal dit laten zien en de gebruiksmogelijkheden aangeven. Het bos is vrij te gebruiken, maar moet worden achtergelaten zoals jullie het hebben aangetroffen (of netter/schoner).
12- Als men gedurende kortere of langere tijd niet in of bij de blokhut verblijft, moeten de blokhut en toegangshek correct worden afgesloten. Aanbevolen wordt om ‘s nachts het hek te sluiten. Er kunnen maximaal twee auto’s op het terrein geparkeerd worden.
13- Iedereen in of bij de blokhut wordt geacht goed op de hoogte te zijn van de geldende regels (dus ook de jeugdleden, voor zover het hen betreft). Dit geldt in het bijzonder ook voor:
– De brandpreventievoorzieningen.
– De afvoer van afvalwater (zie punt 7).
– Het rook- en stookverbod (zie punt 4 en 5).
 
14- Onze verzekeringen dekken geen schades veroorzaakt door niet-Scouting groepen, is de huurder hiervoor volledig verantwoordelijk.
15- Bij eventuele problemen kan men contact opnemen met de beheerder of diens vervanger.
16- Bij buitensporig gedrag kan de huurperiode onmiddellijk worden beëindigd, er bestaat dan geen recht op restitutie van de huursom en borgsom.
De beheerder van de blokhut behoud zich het recht om dit reglement ten alle tijden te wijziging.
01-2017

828 total views, 1 views today